Mødeindkaldelser & referater

Nyt fra bestyrelsen 15.06.2021

Så blev det endelig muligt at afholde generalforsamling og efterfølgende sammensætte en ny bestyrelse i Ringe Løbeklub.
Line, Gitte og Bent var på valg og ønskede ikke genopstilling.Vi vil gerne takke dem alle tre for deres arbejde i bestyrelsen og for klubben. En særlig tak til Line, der som formand har tegnet klubben både indad og udad til, på hendes altid sympatiske og professionelle måde.
Ny formand for Ringe Løbeklub er Johnny Hansen, som har lovet at varetage rollen frem til næste generalforsamling, hvor han er på valg efter to år i bestyrelsen.
Vedlagt fremsendes referat fra det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.
Husk de vigtige datoer for kommende aktiviteter i Ringe Løbeklub:

  • 7. juli  – “ønsk hinanden god sommer”
  • 17. august – klubaften i Aulaen på Guldhøj
  • 9. september – DHL Stafet

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i Ringe Gymnastikforening afholdes d. 2. juni 2021 kl 19.30. Det foregår i gymnastikforeningens klublokale i kælderen på Tingagerskolen.

Løbeklubben har følgende på valg: Line Jørgensen (modtager ikke genvalg), Bent Horneman (modtager ikke genvalg) og Gitte Sørensen (modtager ikke genvalg).

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag: Skrifteligt 7 dage før til gymnastikforeningens formand Kristian Hansen.

Vel mødt

Årsberetning 2018

Ringe Løbeklub blev i slutningen af 2017 spurgt om vi ville være Fortræningsklub til Royal Run. Det takkede vi ja til, da vi kunne kombinere det med vores begyndertræning, der startede i uge 1 2018. Der var 55 tilmeldte til vores Begyndertræning og Fortræning til Royal Run, men det var primært mhp begyndertræning og ikke RR. Influenzaepidemi og dårligt vejr betød stort frafald i begyndertræningen, men vores spørgeskemaundersøgelse viste dog, at de fleste kom mere eller mindre igennem programmet selv og fortsatte med at løbe på egen hånd. Det genererede alligevel 18 ny medlemmer.

I anledning af løbeklubbens 5-års fødselsdag i 2017, holdt vi en klubfest. Det var en stor succes og derfor valgte vores festudvalg, at det skulle gentages. Det blev afholdt d. 16. marts og rigtig mange af vores medlemmer deltog.

Ringeløbet afholdt vi sammen med atletikafdelingen d.14.4.

D. 12.6. var hele løbeklubben inviteret på besøg hos Helle S.Der var arrangeret løbeture med 2 forskellige distancer og bagefter var der grillpølser med al slags tilbehør, sodavand og øl til dem der havde lyst. Nok det arrangement i år, hvor vi var allerflest.

3.7. havde vi Løb og spis sammen

DHL-Stafettenblev afholdt d. 14.8. Her havde vi 35 løbere med, fordelt på 7 hold og i år skulle man løbe for sit hold. Dvs. at alle havde opgivet en forventet sluttid og holdene blev sat sammen, så alle hold var færdige nogenlunde samtidig. I år var der så præmier til det hold, der kom nærmest den forventede sluttid. Det betød, at nogle af de sidste løbere på holdene enten skulle løbe meget stærkt eller langsomt for at få den samlede tid til at passe. Alle 7 hold blev færdige indenfor en margen på ca 5 minutter. Præmien var naturligvis startnumre til Ringeløbet.

21.8. afholdt vi et lille cannonballløb, Løb til Engen. Et halvmarathonløb, hvor vi startede i Ringe, løb til Årslev, hvor vi havde et lille depot og samlede en større gruppe af vores klubkammerater op og løb i nogenlunde samlet flok til Engen i Odense. 12 løb den officielle på halvmarathondistance og en større gruppe løb 14 km fra Årslev til Engen. Vi sluttede alle ved skovsøen, hvor bla. ishuset blev godt besøgt. 

7.9. holdt vi igen klubfest. Denne gang i telt i haven hos Peer og med helstegt pattegris sponsoreret af Ebbe. Festudvalget havde virkelig gjort meget ud af det og der manglede absolut ingenting. 

Ryslingeløbet blev afholdt d. 9.9. sammen med atletikafdelingen og Ryslinge Boldklub. Vi har måtte sande, at vi har svært ved at bidrage med både deltagere og hjælpere til dette arrangement, hvorfor vi fremadrettet har valgt at trække os fra samarbejdet.

Vi havde en klubtur til Eremitageløbetd 7.10. Vi var en 10 stykker af sted på denne smukke solskinsdag. Et løb der er absolut anbefalelsesværdigt.

Derudover har der været:

Åben-butik-arrangement i Intersport 8.10. med mange gode tilbud

Julehygge med gløgg og æbleskiver d. 20.12

Vi har haft yderligere 2 klubaftner

Vi har været Samløbsværterd. 24.6. og 30.12. Årets sidste Samløb er efterhånden blevet et tilløbsstykke med rigtig mange deltager. 

Vi uddannerstadig instruktører, således har alle vores løbegrupper nu instruktører der er uddannede eller under uddannelse

Alle vores nuværende hjælperetil dette års begyndertræningvar på kursus i december og det er meningen der skal laves en drejebog af det udleverede materiale

3 grupper holder stadig fast i individuelle træningsplaner

Udover alle vores sociale arrangementer løber vi stadig 2-3 gange om ugen

Ved årsskiftet 2018/19 var vi 96 medlemmer

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og instruktører og medlemmer for et godt og stabilt fremmøde året rundt.

__________________________________________________________________________

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen i Ringe Gymnastikforening afholdes d. 26. februar 2019 kl 19.30. Det foregår i gymnastikforeningens klublokale i kælderen på Tingagerskolen.

Løbeklubben har følgende på valg: Dorit Jørgensen (modtager ikke genvalg), Dorte Toftelund (modtager ikke genvalg) og Birgit Hansen (modtager genvalg for 1 år).

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag: Skrifteligt 7 dage før til gymnastikforeningens formand Kristian Hansen.

Vel mødt

__________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet d. 3.12.2018

Referat 3.12.2018


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 3.12.2018

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 1.10.2018

Referat 1.10.2018


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 1.10.2018

Mødet afholdes hos Annette Lander, Dalager 26, 5750 Ringe, kl 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.6.2018

Referat 18.6.2018


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 18.6.2018

Mødet afholdes hos Dorit Jørgensen, Hybenvænget 1, 5856 Ryslinge , kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.3.2018

Referat 19.3.2018


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 19.3.2018

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl. 19


Årsberetning 2017

Året startede, lige som de sidste par år med informationsmøde for nye løbere. Der var mødt rigtig mange op og ugen efter startede træningen.

47 betalende nye løbere startede på vores 12 ugers træningsprogram, godt hjulpet af frivillige fartholdere fra klubben. Løberne blev inddelt i 2 grupper: en stor gruppe,  hvis mål var 5 km og en mindre gruppe, hvor målet var 10 km. En stor del gennemførte programmerne og 20 meldte sig ind i klubben og andre fortsatte med at løbe uden for klub regi.

Ringe Løbeklub blev 5 år d. 1.3. 2017 og det blev fejret med en klubfest. 30 medlemmer mødtes til spisning med musik og dans.

Sammen med Atletik-afdelingen, afholdte vi i april Ringeløbet. Her havde vi 37 løbere til start – både nye og gamle. Der deltog i alt 120 løbere.

I 2017 prøvede vi at sætte lidt mere fokus på Samløb Sydfyn og det har da også resulteret i, at vi stort set hver gang, har været den klub, der deltog med flest løbere.

Vi havde 7 løbehold (35 løbere) til start ved årets DHL Stafet. Vores 3 pavilloner sørgede efterfølgende for, at vi kunne spise vores mad i tørrevejr.

Sammen med Ringe Atletik og Ryslinge Boldklub afholdte vi Ryslingeløbet. Det blev afholdt i september på Ryslingedagen. Vi havde selv 8 løbere med. I alt deltog 111 løbere.

Vi har de sidste par år budgetteret  med, at uddanne 2 instruktører årligt. I 2017 havde vi 8 instruktører, der enten var færdiguddannede eller under uddannelse. Det betyder vi har instruktører i 4 ud af vores 5 grupper. I den sidste gruppe, har vi 2 hjælpetrænere.

Vi holder stadig fast i vores træningsplaner, der bliver lavet for 3 måneder ad gangen. Det er dog kun gruppe 3, 4 og 5, der har disse planer.

Ved årsskiftet 2017/18 var der 89 medlemmer i Ringe Løbeklub.

Jeg vil gerne takke alle vores instruktører og hjælpere, samt bestyrelsen i Ringe Løbeklub for et godt samarbejde og medlemmerne for rigtig god opbakning om bestyrelsens arbejde.

Ringe Atletik skal også have tak for et godt samarbejde ved både Ringeløbet og Ryslingeløbet. De skal desuden også have tak, fordi vi må låne løbebanen på atletikstadion, selvom de træner samtidig.

Sidst, men ikke mindst skal hovedbestyrelsen i Ringe Gymnastikforening også have tak for et godt samarbejde.

Formand Marianne Beyer


Referat af Generalforsamlingen d. 27.2.2018

RGFgeneralforsamling 2018


Generalforsamling

Generalforsamlingen i Ringe Gymnastikforening afholdes d. 27. februar 2018 kl 19.30. Det foregår i gymnastikforeningens klublokale i kælderen på Tingagerskolen.

Løbeklubben har følgende på valg: Annette Lander (modtager genvalg) og Marianne Beyer (modtager genvalg).

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag: Skrifteligt 7 dage før til gymnastikforeningens formand Kristian Hansen.

Vel mødt


Referat fra bestyrelsesmødet d. 4.12.2017

Referat 4.12.2017


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 4.12.2017

Mødet afholdes hos Dorit Jørgensen, Hybenvænget 1, 5856 Ryslinge , kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 4.9.2017

Referat 4.9.2017


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 4.9.2017

Mødet afholdes hos Gitte Grill, Kildevangen 14, 5750 Ringe, kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.6.2017

Referat 19.6.2017


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 19.6.2017

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 8.3.2017

Referat 8.3.2017


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 8.3.2017

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl.19


Årsberetning 2016

Året startede med informationsmøde for nye løbere. Der var mødt rigtig mange op og ugen efter startede træningen.

47 betalende nye løber startede på vores 12 ugers træningsprogram, godt hjulpet af frivillige fartholdere fra klubben. Løberne blev inddelt i 2 grupper: en stor gruppe, hvis mål var 5 km og en mindre gruppe, hvor målet var 10 km. En stor del gennemførte programmerne – nogle meldte sig ind i klubben og andre fortsatte med at løbe uden for klub regi.

Da de 12 uger var overstået, kunne vi se, der var brug for en ny gruppe, bestående af medlemmer, der ønskede at gå/løbe omkring 3 km. Gruppen blev iværksat og har én instruktør. Gruppen har ikke været aktiv i vintermånederne, men starter igen, når Begyndertræning 2017 er overstået.

Sammen med Atletik-afdelingen, afholdte vi i april Ringeløbet. Her havde vi 26 løbere til start – både nye og gamle. Der deltog i alt 81 løbere.

Samløb Sydfyn har i 2016 kørt lidt sløvt. Der har været nogle aflysninger, fordi klubberne har manglet frivillige til at organisere og det har også været lidt sløvt med deltagerne. Vi har været spændte på, hvad der skulle ske, men koordinatorerne fra de 6 klubber, er enige om at vi skal støtte bedre op om arrangementerne i 2017 og opfordre vores medlemmer til at prioritere Samløb lidt højere.

32 løbere deltog i Egeskov Slotsløb. Det var både ny og gamle medlemmer. Traditionen tro, var vi alle i parken bagefter, for at spise vores medbragte mad, kaffe og kage. En dejlig tradition, vi fortsat vil holde fast i. Det er en god arrangement på tværs af vores forskellige løbegrupper.

En anden tradition vi har, er løbeturen fra Årslev til Skovsøen i Odense. Det er en tur på 11 km og dem der ikke kan, eller vil løbe turen, mødes ved Skovsøen og løber en tur i det skønne område inden de andre ankommer. Dem der har lyst, køber is eller kaffeJ . Denne gang var vi 22, der mødtes ved Skovsøen.

Vi havde 7 hold (35 løbere) til start ved årets DHL Stafet. Som noget nyt, havde vi et Walk-hold med. På den måde kunne de af vores løbere, der enten var skadede, eller ikke kunne løbe 5 km være med. Et arrangement, hvor vi har fokus på fart, men allermest på hyggen bagefter, hvor vi sidder i vores pavilloner og spiser de udleverede madpakker.

Sammen med Atletik og Ryslinge Boldklub afholdte vi Ryslingeløbet. Det blev afhold i september på Ryslingedagen og trods silende regn, var der alligevel en hel del, der deltog. Desværre havde vi ikke selv så mange løbere med, da de var ude til andre arrangementer.

Vi sluttede 2015 af med at lave visioner og handleplaner for løbeklubben. Vi har siden hen lavet 2 tilfredshedsundersøgelser og har hele 2016 trænet efter 3-månedersplaner, som trænerne i de respektive grupper har lavet. Planerne er hver gang justeret ind efter gruppernes ønsker og behov og det ser ud til at fungere rigtig fint for langt de fleste medlemmer. Vi er klar over, vi hele tiden skal være på mærkerne i forhold til ønsker og behov, men efterhånden som medlemsantallet vokser, bliver vi nød til at sige: ”Det er, hvad vi tilbyder…” frem for: ”Hvordan vil I gerne have det?”

Som noget nyt, har vi også i 2016 lavet Sponsorkontrakter med vores 2 sponsorer. Kontrakterne løber ét år ad gangen.

Vi har også indført Instruktørkontrakter: De får en DGI-instruktøruddannelse og et sæt instruktør-løbetøj. Til gengæld binder de sig for, i minimum en 2-års periode, at være instruktør for en gruppe. Pt. har vi 6 uddannede instruktører og flere er på vej.

Ved årsskiftet 2016/17 var der 76 medlemmer i Ringe Løbeklub.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Ringe Løbeklub for et godt samarbejde og medlemmerne for rigtig god opbakning om bestyrelsens arbejde.

Ringe Atletik skal også have tak for et godt samarbejde ved både Ringeløbet og Ryslingeløbet. De skal desuden også have tak, fordi vi må låne løbebanen på atletikstadion, selvom de træner samtidig.

Sidst, men ikke mindst skal hovedbestyrelsen i Ringe Gymnastikforening også have tak for et godt samarbejde.

Formand Marianne Beyer


Referat af generalforsamlingen d. 21.2.2017

Referat fra generalforsamlingen 2017


Generalforsamling

Generalforsamlingen i Ringe Gymnastikforening afholdes d. 21. februar 2017 kl 19.30. Det foregår i gymnastikforeningens klublokale i kælderen på Tingagerskolen.

Løbeklubben har følgende på valg: Birgit Hansen (modtager genvalg), Dorit Jørgensen (modtager genvalg) og Elisabeth Nørgaard (Modtager ikke genvalg)

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag: Skrifteligt 7 dage før til gymnastikforeningens formand Kristian Hansen.

Vel mødt


Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.11.2016

Referat 28.11.2016


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 28.11.2016

Mødet afholdes hos Elisabeth Nørgaard, Stationsvej 12, 5792 Årslev, kl. 19


Referat fra bestyrelsesmødet d. 12.9.2016

Referat 12.9.2016


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 12.9.2016

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl. 19


Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.5.2016

referat 23.5.2016


Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 23.5.2016

Mødet afholdes hos Marianne Beyer, Sallinge Ågade 17, 5750 Ringe, kl 19


Referat fra bestyrelsesmøde d. 29.2.2016

Referat fra d. 29.2.2016


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 29.2.2016

Mødet afholdes hos Dorit Jørgensen, Hybenvænget 1, 5856 Ryslinge , kl. 19


Årsberetning 2015

2015 startede for alvor i uge 1, hvor vi afholdt informationsmøde angående vores begynder-løbetræning ”Løb 2015 i gang med Ringe Løbeklub”, som startede ugen efter. Mange mødte op til Informationsmødet og 24 betalende ”nyløbere ” gik i gang med vores 12 ugers program.

Programmerne sluttede med Ringeløbet, hvor vi desværre kun havde 9 ny-løbere med.

Det var dejligt, at se, at der var så mange, der trodsede vinterens kulde og kom til træning uge efter uge, og det må siges, det gav bonus i form af flotte resultater i forårets forskellige løb.

I slutningen af marts drog en flok løbere afsted mod Berlin, for at løbe Berlin Halvmarathon. En stor og dejlig oplevelse, der senere mundede ud i en klubaften med billeder og fortællinger fra turen.

Traditionen tro var vi til åbning af Egeskov, hvor der både blev løbet og hygget, trods regn og blæst.

Lillebælt Halvmarathon blev afviklet i maj, og klubben var godt repræsenteret med 17 løbere til start. Samme måned blev der løbet Copenhagen Marathon og vi havde 2 løbere med, der begge løb deres 1. marathon i flotte tider.

I august deltog vi i årets DHL-Stafet med 25 løbere fordelt på 5 hold. Vi havde kort tid forinden fået sponsoreret 2 pavilloner og disse blev sat op på Engen i Odense, hvor DHL blev afviklet. Her sad vi efter løbet og hyggede med de udleverede madpakker, vin og vand. En rigtig dejlig aften.

Vores grønne løbetrøjer har fået en opdatering, således at vores klub-logo er at finde i stor størrelse på ryggen af trøjerne og stadig i lille størrelse på brystet. Desuden har vi fået suppleret med veste, jakker, singletter og bukser.

I december afholdt bestyrelsen årets sidste møde. Her blev vi bla. enige om klubbens officielle visioner og de kom til at lyde sådan her:

  • Vi vil udbringe kendskabet til Ringe Løbeklub gennem markedsføring
  • Vi ønsker at tilgodese alle vores løbere med inddeling I relevante løbegrupper
  • Vi vil have uddannede trænere og hjælpetrænere I hver gruppe
  • Vi vil starte begynderløb hvert år i januar
  • Alle løbere er velkommen i Ringe Løbeklub, men begyndere henvises til at starte med begynderløb i januar, med mindre man kan løbe 5 km uden stop – tempoet er ikke vigtigt.

Inden året var omme, var der lavet 5 relevante løbegrupper.

Ringe Løbeklub er stadig med i Samløb Sydfyn og vi har været værter i maj og i december, lige som året før. Det er blevet tradition, at vi ved arrangementet i december, slutter året med champagne og kransekage. Dette år havde vi ca 40 løbere med fra de 6 klubber. Det er det samløb i årets løb, hvor der kommer flest.

Selvom vi har svært ved at holde på vores nyløbere, kommer der stadig flere medlemmer i klubben. Ved årsskiftet 2015/16 var vi således 65 medlemmer – 15 flere en ved samme tid året før.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke klubbens medlemmer for opbakningen og bestyrelsen for godt samarbejde.

Formand Marianne Beyer


Generalforsamling

Generalforsamlingen i Ringe Gymnastikforening afholdes d. 22. februar 2016 kl 19.30. Det foregår i fælleshuset “Det gamle Posthus”, Stationsvej 2 i Ringe.

Løbeklubben har følgende på valg: Annette Lander og Marianne Beyer. Desuden skal der vælges 2 suppleanter.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag: Skrifteligt 7 dage før til gymnastikforeningens formand Kristian Hansen.

Vel mødt


Referat fra bestyrelsesmøde d. 1.12.15

referat 1.12.2015


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 1.12.2015

Mødet afholdes hos Annette Lander, Dallager 26, 5750 Ringe, kl 19.20

Inviterede er: Marianne Beyer, Annette Lander,  Birgit Hansen, Elisabeth Nørgaard, Dorit Jørgensen, Helle Pedersen og Kristian Hansen (formand for Ringe Gym)


Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.9.15

referat 9.9.2015


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub d. 9.9.2015

Mødet afholdes hos Bent Hornemann, Dybendal 12, 5750 Ringe Kl.19.00

Inviterede er: Marianne Beyer, Annette Lander; Birgit Hansen, Bent Hornemann, Dorit Jørgensen, Helle Pedersen, Elisabeth Nørgaard og Kristian Hansen (formand for Ringe Gym)


Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.6.15

Referat 10.6.2015


Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 10.6.2015 kl. 19.00

Mødet afholdes hos Dorit Jørgensen, Hybenvænget 1, 5856 Ryslinge


Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.3.15

referat 4.3.2015


Referat fra generalforsamlingen d. 24.2.15

RGF generalforsamling 2015


Årsberetning 2014

I uge 9 startede vi på begynderløb og vi havde ca 25 deltagere fordelt i 3 grupper. 9 af dem er fortsat som medlemmer og kun 4 af dem er aktive i klubben.

Det har hvert år været svært for os at fastholde nyløberne, så vi har lagt hovederne i blød og har fået lagt en fremadrettet plan for, hvordan vi fastholder nyløberne i 2015.

Vi var med til at afholde Ringeløbet, hvor vi havde 16 løbere til start. Både nye og gamle medlemmer.

Så var der Søsletteløbet, hvor vi også havde rigtig mange løbere med. Det var fordelt med ca. 50/50 i fht. nye og gamle løbere.

I løbet af foråret blev vi inviteret til at være med i Samløb Sydfyn. En sammenslutning af 7 løbeklubber på sydfyn. Vi mødes den sidste søndag i måneden og løber sammen. Klubberne skiftes til at være vært og som vært skal man lave 3 ruter på henholdsvis 5-, 10- og 15 km. Efter træning sørger værterne for lidt at spise og drikke.

Til Egeskov og DHL var vi også mange afsted og der var lagt op til ligeså meget et socialt arrangement som et seriøst løb – der var medbragt mad, kaffe og kage.

For første gang var vi med til at arrangere Ryslingeløbet og her hentede vi en lille sum penge. Vi havde også løbere med her.

Også til både Stiftens etapeløb og Crossløbene er RL repræsenteret.

Der er ligeledes løbet en hel del halvmarathons i løbet af året og RL har virkelig været rundt på hele Fyn, lidt i Jylland og på Mallorca, Canada, Grand Canarie og sikkert også andre steder, for at vise vores grønne trøjer frem.

Vi deltog i Lyserød Lørdag ved at have en stand med info om løb på tovet og ved at tilbyde løbeture fra MFC. Begge dele blev godt besøgt.

Vi oplevede at et af vores bestyrelsesmedlemmer måtte træde ud midt i året og da vi ikke havde nogle suppleanter, måtte vi bede om råd fra hovedbestyrelsen. Vi fortsatte med 6 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7 og har valgt fremadrettet, at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Vi har fået mange nye medlemmer i løbet af året, men det er relativt erfarne løbere. Desværre må vi også se i øjnene, at vi ikke formåer at holde fast i en del af dem der meldte sig ind i forbindelse med Begynderløb.

Klubben favner efterhånden bredt; helt fra nye løbere, der løber 4-5 km til meget erfarne løbere, der har flere marathons i bagagen.

Det har været rigtig rart at se, der har været så mange trofaste løbere igennem vinteren.

Ved årsskiftet 2014/15 var der 50 medlemmer i Ringe Løbeklub.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Ringe Løbeklub for et godt samarbejde.

Marianne Beyer

Formand


Generalforsamling d. 24.2.2015 kl.19

I kælderen på Tingagerskolen


RINGE LØBEKLUB

Referat

12.11.2014

KL. 19.00

hOS marianne
 
Møde indkaldt af Bestyrelsesformanden Marianne Beyer
Mødetype Bestyrelsesmøde
Referent Annette
Deltagere Linda, Marianne, Fini og Annette – Afbud fra Gitte, Heidi og Kristian.

Dagsorden

 

pkt. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT

FRA FORMANDEN

 
Beslutning: Referatet fra 20.8.2014 blev godkendt.

Lyserød lørdag gik rigtig godt, der blev samlet mange penge ind til det gode formål. Vi har besluttet at deltage igen næste år. Det var godt med standen på Torvet, måske der skal lidt mere ”kød” på til næste år, f.eks. med en konkurrence eller lignende for at tiltrække publikum til standen. Budget ca. kr. 500,00.

Der mangler fartholdere til begynderløb. Medlemmerne opfordres til at melde sig som fartholdere. Der er grupper med 8 min./km, 7 min./km og fra 5-10 km (tempo er ikke fastsat – det afhænger af løberne)

PKT 2 – NYT FRA KASSEREreN.

BESLUTNING:Kassereren var ikke til stede.

Overskud fra Ryslinge Løbet – ikke voldsomt men ca. kr. 1.100 til klubben.

De 2 pavilloner indkøbes først til foråret.

Fini undersøger hos nuværende kasserer, hvor meget der henstår på kontoen i banken, om der er udestående fordringer og skyldige saldi til kreditorer til udligning i indeværende regnskabsår.

Ligeledes påtager Fini sig at undersøge og ansøge om tilskud fra fonde, til indkøb af pavilloner og træneruddannelse.

PKT 3: TRÆNERUDDANNELSEBESLUTNING:Der er fortsat ikke mange aktuelle trænerkurser, der henvender sig til begyndertræning. Linda meldes til ”supermotionisten” den 21.3.2015 – (der skete en misforståelse i tilmeldingen i september) Heidi, Linda og Gitte mangler at færdiggøre træneruddannelsen. Det kan blive nødvendigt, at tage til Jylland for at deltage i kurserne. Bestyrelsen har besluttet, at en forudsætning for betaling af træneruddannelsen er, at man er medlem og aktivt stiller sig til rådighed for løbeklubbens medlemmer.                PKT 4: FUNKTIONSTRÆNING Pr. 1. januar udarbejdes ny træningskalender. Bent har udarbejdet træningskalenderen for 2. halvår 2014 og bestyrelsen spørger, om han vil gøre det igen. Fini vil stå for funktionstræning og taler sammen med Bent om tilrettelæggelsen.

PKT 5: GENERALFORSAMLING Der er ikke dato for generalforsamling endnu, men formentlig ultimo februar 2015. Linda, Heidi og Gitte er på valg. Linda har allerede nu meddelt, at hun ønsker genvalg. Heidi ønsker ikke genvalg. Alle medlemmer opfordres til at møde op på generalforsamlingen, såfremt man ønsker indflydelse. Overvej om du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen i løbeklubben. Dette skal meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamling.              PKT 6: EVENTUELT Vi skal være bedre til at informere på Facebook om, at der også kan løbes korte distance om lørdagen for at få flere løbere med.

Julehyggearrangement er fastsat til den 18.12.2014 – sæt X i kalenderen – nærmere info senere.

Bestyrelsesmødet sluttet kl. 20.15

Som referent: Annette Lander

Indkaldelse til bestyrelsesmøde.

Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19.00

Hos Gitte Jensen

Inviterede: Kristian Hansen, Gitte Jensen, Heidi Christensen, Fini Kjærsgaard, Annette Lander, Linda Leonhardt og Marianne Beyer.

Afbud sendes til Marianne (2484 3269 eller mail)


referat 20.8.2014.pdf

RINGE LØBEKLUB

REFERAT

Dagsorden

20.8.2014 KL. 19.00 HOS HEIDI

PKT. 1 GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT FRA FORMANDEN

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Linda, Gitte, Fini, Marianne, Heidi, Kristian og Annette

BESLUTNING:

Referatet fra sidst var vist kun i notatform, som ikke formelt set var blevet renskrevet.

Vi skal stille med hjælpere til Ryslingeløbet den 7.9.2014. Der er 5 hjælpere på nuværende tidspunkt, Lene Knudsen, Helle, Elisabeth, Linda og Gitte. Vi får mulighed for at tjene lidt til klubben. Ryslinge Boldklub har 50% andel i både arrangement og overskud, mens Ringe Løbeklub deler de resterende 50 % med Ringe Atletik. På længere sigt skal Ringe Løbeklub selv stå for arrangementet sammen med Ryslinge Boldklub og dele 50/50. Der er møde i næste uge til uddelegering af opgaver. Marianne er forhindret i at deltage. Fini deltager .

Lyserød Lørdag den 4.10.2014, hvor vi deltager. Marianne tager hurtigst muligt kontakt med Charlotte for mere specifikt at finde ud af, hvad der skal til, herunder antal ruter og hvor mange hjælpere der er nødvendige.

Begynderløbet starter ultimo januar 2014 og slutter til Ringeløbet medio april. Der er nedsat et begynderløbsudvalg bestående af Marianne og Gitte. Der arbejdes på at få et par begynderløbere med også, idet de jo netop har erfaringen i frisk erindring. Der skal bruges fartholdere til begynderløberne, evt. kan fartholderne dele tjansen, men det er vigtigt at alle hjælper til, for at få begynderne godt i gang det er jo vores kommende medlemmer og løbevenner. Marianne orienterer medlemmer pr. mail.

Vores info-folder er tilrettet, specielt er det vigtigt, at medlemmerne bliver gjort opmærksom på, at eventuelle ændringer i løbstider m.v. bliver opdateret på hjemmesiden.

Hjemmesiden opdateres løbende. Fini og Marianne har fortsat ansvaret. Alle er velkomne til at kontakte førnævnte, hvis der ønskes indlæg eller tilføjelser på hjemmesiden.

Facebook er også godt i gang. Alle opfordres til at komme med indlæg på siden, det vidner om, at vi er en aktiv løbeklub.

Klubaftenerne har til dato været en succes, og der er ny klubaften den 11.9.2014, hvor vi forventer at Bent og Lene holder indlæg om deres løbetur på Mallorca. Der serveres sandwich og vand for egen regning. Gitte er primus motor. Annette udsender invitation pr. mail.

Det blev besluttet, at vores bestyrelse skal består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Linda, Gitte og Heidi er på valg næste gang.

PKT 2 NYT FRA KASSEREN.

PKT 3: MEDLEMSKORT

BESLUTNING:

Ingen udmeldelser p.t. 52 medlemmer.

Det blev besluttet, at indkøbe 2 pavilloner.
Det blev besluttet, at vi skal forsøge at få etableret funktionstræning både for begyndere og øvede. Vi har selv trænere, der kan forestå funktionstræningen for begyndere. Der er mulighed for at tilkøbe assistance fra DGI til etablering af funktionstræning for de mere øvede. Dette arbejder bestyrelsen videre med.

Vi søger om tilskud hos Nordea Fonden og Faber Fonden. Heidi og Marianne udarbejder ansøgninger.

KONKLUSION

Er udarbejdet, og deles ud løbende.

 

PKT 4: TRÆNERUDDANNELSE

KONKLUSION:

Der er ikke mange aktuelle trænerkurser, der henvender sig til begyndertræning. Linda meldes til ”supermotionisten” den 21.9.2014. På sigt er det tanken, at uddanne flere begyndertrænere og eventuelt

 

også på mere øvet niveau, således at trænerne er i stand til at assistere dem som løber langt.

 

PKT 5: LØBETØJ

 

Bestillingen er nu lukket. Beyers brolægning har tilbudt at sponsorere kr. 50,00 pr. jakke for at undgå for mange sponsorer på jakken. Det undersøges, om der kan hentes yderligere sponsorater, for derved at få råd til at sætte reflekser på og dermed undgå ”gule løbejakker udenpå”.

 

PKT 7: Eventuelt

   

BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.45.

SOM REFERENT:

Annette Lander


Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag d. 20. august 2014 kl. 19.00

Hos Heidi Christensen

Inviterede: Kristian Hansen, Gitte Jensen,  Heidi Christensen, Fini Kjærsgaard, Annette Lander, Linda Leonhardt og Marianne Beyer.

Afbud sendes til Heidi (2347 8020) og Marianne (2484 3269 eller mail)


Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14. maj 2014 kl 19.00

Hos Marianne Beyer

Inviterede: Kristian Hansen, Gitte Jensen, Nikoline Strandby, Heidi Christensen, Fini Kjærsgaard, Annette Lander, Linda Leonhardt og Marianne Beyer

Afbud sendes til Marianne (2484 3269 eller mail)