Trænere for begynderforløb 2020

Helle Strandby
Gurli Sørensen
Kiki Fuglsang

Sus Nielsen – Foto kommer snart
Linda Künell
Henning Larsen
Mogens Kristiansen
Ulrik Christensen
Brian Schou – Foto kommer snart
Ebbe Dalby
Charlotte Larsen – Foto kommer snart
Marlene Bebe Nielsen
Johnny Hansen
Ann Birthe Thygesen – Foto kommer snart